Sarah Spanos

Sarah Spanos

Procurement Coordinator


 Seward Marine Center
PO Box 730
Seward, AK 99664
907-224-4302
saspanos@alaska.edu