P. Sammallahti

 
 
Born in Helsinki, Finland, 1947
 
Current address: Vetsikko, FIN-99980 Utsjoki
 

 
MA in Finno-Ugric linguistics at the University of Helsinki 1971
 
PhD thesis at the University of Helsinki (with highest honours: laudatur) 1977
 
Official translator's examination (English - Saami) 1992
 
 
Main Occupations:
 
assistant, Finno-Ugric linguistics, University of Helsinki 1968 - 1972
 
research grant for especially gifted young scholars, University of Helsinki 1973 - 1977
 
associate professor, Saami language and culture, University of Oulu, Finland, 1977 - 1982
 
professor, Saami language and culture, University of Oulu, Finland, 1982 - 2005
 
professor, Saami language, University of Oulu, Finland, 2005 -
 
 
Positions of Trust:
 
Steering group, Research Unit for Computational Linguistics at the University of Helsinki, member
1982 - 1994, chairman 1986 - 1988, 1992 - 1994
 
State Board for Humanistic Research, member 1986 - 1988, 1992 - 1994
 
Matriculation Examination Board, auxiliary member 1982 - 1994, member 1995 -
Finnish MAB-Commission, member 1981 - 1986
 
University Council, Humanistic Section, member 1984 - 1992
 
Domestic Languages Research Center , board member 1985 - 2001, vice chairman 1994 - 1998, chairman 1998 - 2001
 
Saami Language Board in Finland, member 1977 - 1997, chairman 1984 - 1997
 
Editorial Board, Nordic Journal of Linguistics (Universitetsforlaget, Norway), member 1988 -
 
Editorial Board, Virittäjä (Kotikielen seura, Finland), member 1992 – 2000
 
International Committee of Finno-Ugric Congresses, member 1995 -
 
 
Other Academic Affiliations:
 

Visiting Scholar, University of Alaska, Fairbanks, 1.9. - 30.11. 1980

Visiting Scholar, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, 1. - 30.12. 1980 Fellow ("docent") in Finno-Ugric linguistics at the Univ. of Helsinki, 1977 -

Professor II, Saami language, Nordic Saami Institute, Guovdageaidnu, Norway, 1989 - 1996
 
Visiting lecturer at the Universities of Tromsø (Norway; several occasions), Uppsala (Sweden), Turku and Tampere (Finland) and Sámi Allaskuvla (Saami College, Norway)
 
Visiting lecturer for Sámi Oahppolihttu, Guovdageaidnu, Norway, on Saami basic studies courses in Varangerbotn and Polmak, Norway, 1990 - 1992, Sirma 1994
 
Professor II, Saami language, University of Tromsø, Norway, 1993 – 2005
 
Visiting Scholar, Max Planc Institut für vergleichende Anthropologie, Leipzig, 3.-9.4.2002
 
 
PhD Thesis Tutoring
 

Marjut Aikio, University of Oulu, 1981

Tuomas Magga, University of  Oulu, 1984

Vuokko Hirvonen, University of Oulu, 1997

Nils Øivind Helander, University of Oulu, 2001

Marja-Liisa Olthuis, University of Oulu, 2007

Kaisa Rautio Helander, University of Oulu, 2007

Ante Aikio, University of Oulu, 2009

Jussi Ylikoski, University of Oulu 2009

 
 
Expert Tasks
 

MA Examination, Ole Henrik Magga, University of Oslo, 1977

Professorship, General Linguistics, University of Tromsoe, 1981

 

PhD Thesis, Finno-Ugric Linguistics, University of Oslo, 1986

 

Professorship, Finno-Ugric Linguistics, University of Oslo, 1987

 

Readership, Kaisa Häkkinen, University of Helsinki, 1990

 

Readership, Ulla-Maija Kulonen, University of Helsinki, 1990

 

Readership, Juhani Lehtiranta, University of Helsinki, 1992

 

Professorship, Finno-Ugric Linguistics, University of Oslo, 1993

 

PhD Thesis, Social Anthropology, Menno Lenstra, Nijmegen Catholic University, 1998

 

Professorship, Saami Language, University of Tromsoe, 2001

 

Referee, International Linguistic Conference 2003, Prague, Workshop on Historical Linguistics

 

Referee, Virittäjä 2005

 

Referee, Sámi dieđalaš áigečála 2005-

 

Professorship, Saami Language, University of Umeå, 2003

 

Professorship, Bilingual education, Saami University College, Guovdageaidnu, Norway 2008

 
 

Extracurricular Courses

 

Nordic Saami Language Courses (2-4 weeks each), leader, Utsjoki 1974, Utsjoki 1977, Sevettijärvi 1983

 
 
Project Leaderships
 

Kulttuurin sopeutuminen arktiseen ekologiaan, project leader, (Suomen Akatemia) 1975-1978

 

Nordisk samarbetsinitiativ för arktisk humanistisk forskning, project leader (Nos-H) 1994-1997

 

Samisk språkteknologi (UiTø), 2001-2004, 2004-2007

 
 
Memberships
 
Finnish Academy of Sciences 1988
 
Norwegian Academy of Sciences 1992
 
 
Awards
 
State Litterature Award (as group member) 1975
 

State Information Dissemination Award (as group member) 1976

 

Royal Gustav Adolf Academy (Sweden) Award for Research in the Saami language 2000

 

Senior Researcher Award, University of Oulu 2002

 
 
Publications
 
Monographs
 

115. Klaus Peter Nickel & Pekka Sammallahti: Duiskka-sámi sátnegirji. Deutsch-saamisches Wörterbuch. XI+763 pp. Davvi Girji. Kárášjohka 2008

113. Pekka Sammallahti: Gielladutkama terminologiija. (Terminology of Linguistics) 152 p. Davvi Girji. Kárášjohka 2007

112. Pekka Sammallahti:Inarinsaamen käänteissanakirja – Inari Saami Reverse Dictionary. 163 p. Publications of the Giellagas Institute. Volume 6. Oulu 2007

111. Pekka Sammallahti: Cealkkaoahpa hárjehusat. (Workbook of Syntax). 55 pp. ISBN 82-7374-626-7. Davvi Girji. Kárášjohka 2006

110. Pekka Sammallahti & Klaus Peter Nickel: Sámi-duiskka sátnegirji. Saamisch-deutsches Wörterbuch. XI+804 pp. ISBN 82-7374-431-0. Davvi Girji. Kárášjohka 2006

108. Pekka Sammallahti: Láidehus davvisámegiela cealkkaoahpa dutkamii. (Introduction to the study of Saami Syntax.) X + 310 pp. ISBN 82-7374-625-9. Davvi Girji. Kárášjohka 2005

105. Pekka Sammallahti (ed.): Javrij jieŋah parguu. (Inari Saami Texts.) 152 pp. Publications of the Giellagas Institute. Vol. 2. Oulu 2004.

099. Pekka Sammallahti: North Saami Resource Dictionary. 398 p. Publications of the Giellagas Institute. Volume I. Oulu 2002 (Review by Sirkka Saarinen: Finnisch-ugrische Forschungen 58:437-438. Helsinki 2004; Lars-Gunnar Larsson: Folia Uralica Debreceniensia 12: 150-153. Debrecen 2005)

092. Pekka Sammallahti: The Saami Languages. An Introduction. X + 268 p, Davvi Girji, Kárášjohka. Vaasa 1998. ISBN 82-7374-398-5. (Reviews: Trond Trosterud, Nordic Journal of Linguistics 22: 91-94. 1999; Ida Toivonen, SKY Journal of Linguistics 12: 228-232. 1999; Lea Laitinen: Hieno teos saamesta. Virittäjä 1999: 653-655; Lyle Campbell, Language 75:645. 1999; Kaisa Häkkinen: Tieteellinen johdatus saamen kieliin. Sananjalka XX: 292-297. 1999; Bernard Comrie, Linguistics XX: 563-565. 1999; Hans-Hermann Bartens, Finnisch-ugrische Mitteilungen 24/25: 183-189. 2002; József Máté, Folia Uralica Debreceniensia 9: 173-176. 2002; Sirkka Saarinen: Ein neues Elementarwerk der Lappologie. Finnisch-ugrische Forschungen 57, pp. 400-407. 2002)

079. Pekka Sammallahti: Saamelais-suomalais-saamelainen sanakirja. 592 p., Girjegiisá, Ohcejohka 1993; 2nd printing. Ohcejohka 1994; 3rd printing Ohcejohka 2001 (Reviews: Samuli Aikio: Giitosat girjjiin – kiitos kirjoista. Virittäjä 97: 689-696. 1993; Hans-Hermann Bartens: Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 12; 297-299)

076. Pekka Sammallahti & Matti Morottaja: Säämi-suomâ sänikirje. Inarinsaamelais-suomalainen sanakirja. 165 p., Girjegiisá, Ohcejohka 1993

067. Pekka Sammallahti & Jouni Mosnikoff: Suomi - koltansaame sanakirja. 202 p., Girjegiisá, Ohcejohka 1991

066. Pekka Sammallahti & Anastasiya Khvorostukhina: Unna Udc'. Sámi - Sám'. Sám' - Sámi. Sátnegirjjáš Soagknegka. 94 p. Girjegiisá, Ohcejohka 1991

062. Pekka Sammallahti: Sámi - suoma sátnegirji. XIV + 527 p. Jorgaleaddji, Ohcejohka 1989 (Reviews: Hans-Hermann Bartens: Ural-Altaische Jahrbücher. Neue Folge 10; 217-220; Samuli Aikio: Giitosat girjjiin – kiitos kirjoista. Virittäjä 97: 689-696. 1993)

058. Jouni Mosnikoff & Pekka Sammallahti: U´cc sää´m - lää´dd sää´nnkeârjaž. Pieni koltansaame - suomi -sanakirja. 151 p. Jorgaleaddji, Vantaa 1988

031. Pekka Sammallahti: Saamen peruskurssi 1 - 2. 195 p. Kouluhallitus, Valtion painatuskeskus, Helsinki 1981

030. Pekka Sammallahti: Jietnadatoahppa. Fonetihka vuođđoáššit I. 36 p. Sámi Instituhtta. Dieđut 1980:2. Helsinki 1981

025. Pekka Sammallahti: Norjansaamen Itä-Enontekiön murteen äänneoppi. 281 p., Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 160, Helsinki 1977. (Reviews: Mikko Korhonen: Neues zur Phonologie des Lappischen. Finnisch-ugrische Forschungen XLII: 236-247. 1979; Kaisa Häkkinen: Moderni äänneoppi. Virittäjä 84: 363-366. 1980)

020. Pekka Sammallahti: Sodankylän saamelaisten entistä elämää. Elsa-Marja Aikion kertomana. 211 p. Castrenianumin toimitteita 14, Helsinki 1975. (Reviews: Leif Rantala: Material in Sodankylä Lappish. Finnisch-ugrische Forschungen XLII: 326-327.1979)

019. Pekka Sammallahti: Material from Forest Nenets. 140 p. Castrenianumin toimitteita 2, Helsinki 1974. (Reviews: Juha Janhunen: From the Depths of the Taiga, Finnisch-ugrische Forschungen ???: XXX-XXX. 197X; Márta Cseprégi: Két erdei nyenyec nyelvtan. Nelvtudományi közlemények 1978: 180-184).

 
 
Articles in referee periodicals
 

116. Pekka Sammallahti: On the origin of the illative singular morphology in Saami. Finnisch-ugrische Forschungen 60: 9-28, Helsinki 2009

114. Pekka Sammallahti: Davvisámegiela distributiiva cealkagat Pp. 24-41 in Sámi dieđalaš áigečála 1-2/2007. Sámi allaskuvla – Sámi Instituhtta – Romssa Universitehta Sámi dutkamiid guovddáš. Guovdageaidnu – Romsa 2007.

104. Pekka Sammallahti: Davvisámegiela vearbbaid giellaoahpalaš suorggideapmi. Pp. 68-92 in Inger Marie Gaup Eira – Johanna Ijäs – Ole Henrik Magga (eds.): Juho Niillasa 70-jagi beaivái. Sámi dieđalaš áigečála 1/2004. Sámi allaskuvla – Sámi Instituhtta – Romssa Universitehta Sámi dutkamiid guovddáš. Tromsø 2004.

102. Pekka Sammallahti: Lauserakenteen kuvaamisesta II. Virittäjä 107: 46-67, Helsinki 2003.

101. Pekka Sammallahti: Lauserakenteen kuvaamisesta I. Virittäjä 106: 536-562, Helsinki 2002.

097. Pekka Sammallahti: Cealkkaráhkadus ja cealkkalahtut. Pp. 29-58 in Johanna Ijäs (ed.): Hástalusat. Sámegiela ja sámi girjjálašvuođa njealját dutkan- ja bagadansymposia raporta. Sámi dieđalaš áigečála 1/2002. Sami allaskuvla – Sámi Instituhtta – Romssa Universitehta Sámi dutkamiid guovddáš.

 
Articles in other joint publications
 

109. Pekka Sammallahti: Saami. Encyclopedia of Language and Linguistics. Elsevier: London 2005.

107. Sjur Moshagen, Pekka Sammallahti and Trond Trosterud: Twol at Work. Pp. 106-115 in Antti Arppe, Lauri Carlsson, Krister Lindén, Jussi Piitulainen, Mickael Suominen, Martti Vainio, Hanna Westerlund, Anssi Yl-Jyrä (eds.): Inquiry into Words, Constraints and Contexts. Festschrift in the Honour of Kimmo Koskenniemi on his 60th Birthday. CSLI Studies in Computational Linguistics ONLINE by CSLI Publications, http://csli-publications.stan­ford.edu/site/ONLN.html. Preprint. Saarijärvi 2005.

106. Pekka Sammallahti: Saamelaiset. Pp. 347-348 in Itämeren alue. Yhteenottoja ja yhteistyötä. Matka menneestä tulevaan. Euroülikool – Kirjastus Ilo. ISBN 9985-57-620-9. 2005.

103. Pekka Sammallahti: Saamen kieli. Pp. 42-43 in Ilmo Massa & Hanna Snellman (eds.): Lappi. Maa, kansat, kulttuurit.Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2003.

100. Pekka Sammallahti: Saamelaisten juuret. Pp. 159-173 in Riho Grünthal (ed.): Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan. Tietolipas 180. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki 2002.

096. Pekka Sammallahti: The Indo-European Loanwords in Saami. Pp. 397-415 in Christian Carpelan, Asko Parpola and Petteri Koskikallio (eds.): Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations. Papers presented at an international symposium held at he Tvärminne Research Station of the University of Helsinki, 8-10 January 1999. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 242. Helsinki 2001.

095. Pekka Sammallahti: Saami. Pp. 11-22 in Jan Wirrer (ed.): Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa. Westdeutscher Verlag. Wiesbaden 2000.

094. Pekka Sammallahti: Saamen kielen ja saamelaisten alkuperästä. Pp. 70-90 in Paul Fogelberg (ed.): Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. 153. Helsinki 1999.

093. Pekka Sammallahti: Zur Herkunft der Lappen. Pp. 16 - 22 in Hans Fromm, Maria-Liisa Nevala und Ingrid Schellbach-Kopra (eds.): Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen. Mitteilungen aus der Deutschen Bibliotek. Nr. 30/1998. Helsinki, Helsingfors. ISSN 0781-3619

091. Pekka Sammallahti: Saamic. Pp. 43 - 95 in Daniel Abondolo (ed.): The Uralic Languages. Routledge. London and New York 1998.

090. Pekka Sammallahti: Olaus Sirma: Kulnasatz niråsam. Kommentárat ja evttohus ođđa jorgalussan. Pp. 84 - 95 in Vesa Guttorm (ed.): Giellačállosat III. Dieđut 1/1998. Sámi Instituhtta. Rovaniemi 1998.

089. Pekka Sammallahti: History of Finno-Ugric Linguistics in the Nordic Countries. Pp. 297 - 323 in Carol Henriksen, Even Hovdhaugen, Fred Karlsson & Bengt Sigurd: Studies in the development of linguistics in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. Papers form the conference on the history of linguistics in the Nordic countries. Novus. Oslo 1996. (Review: Marc Pierce, Language 74/3, pp. 688-689. 1998)

088. Pekka Sammallahti: 125. Finnic - Saami. Pp. 1015 - 1019 in Hans Goebl, Peter Nelde, Zdenek Stary and Wolfgang Wölck (toim.): Kontaktlinguistik. Contact Linguistics. Linguistique de contact. Ein internationales Handbuch zeitgenössischer Forschung. An International Handbook of Contemporary Research. Manuel international des reserches contemporaines. Walter de Gruyter. Berlin - New York 1997.

086. Pekka Sammallahti: Language and Roots. Pp. 143 - 153 in Heikki Leskinen (ed.): Pars I. Orationes plenariae et conspectus quinquennales. Congressus Octavus Fenno-Ugristarum. Jyväskylä 10. - 15. 8. 1995. Moderatores. Jyväskylä 1995.

085. Martti Linkola & Pekka Sammallahti: Koltanmaa, osa Saamenmaata. Pp. 39 - 57 in Tuija Saarinen & Seppo Suhonen (eds.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman-instituutti. A-sarja, 19/95. Kuopio 1995

084. Pekka Sammallahti: Sátnegoallosteapmi ja čállinvuohki. Pp 35 - 42 in Vesa Guttorm (ed.): Tearbmasymposia raporta. Sámi Giellalávdegoddi/Sámi Instituhtta. Dieđut nr. 3, 1994. Sámi Instituhtta, Guovdageaidnu.

083. Pekka Sammallahti: Juured. Pp. 321 - 324 in Keel ja Kirjandus 6/1994. Eesti teaduste akadeemia ja Eesti kirjanike liidu ajakiri. XXXVII aastakäik. Tallinn.

080. Pekka Sammallahti: The Northern Sea Route and the Utilization of the Resources in the Russian North: Impact on the Indigenous Peoples. Pp. 269 - 274 in Henning Simonsen (ed.): Proceedings from The Northern Sea Route Expert Meeting, 13-14 October 1992, Tromsø, Norway. Fridtjof Nansen Institute, Lysaker 1993.

073. Pekka Sammallahti: Saamelaisten alkuperästä. Pp. 117 - 123 in Academia Scientiarum Fennica. Vuosikirja - Year Book 1990 - 1991. Helsinki 1992

072. Pekka Sammallahti: Noitarummusta nykyaikaan. Pp. 33 - 40 in Pentti J. Taskinen & Raija Vesikko (eds.): Oulun tiedepäivät. Acta Universitatis Ouluensis. Series F. Scripta Academica 4. Oulu 1992

070. Pekka Sammallahti: On the Relationships of the Uralic Languages. Pp. 113 - 118 in Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Debrecen 20-27. VIII. 1990. Sectio Linguistica. Debrecen 1991

069. Pekka Sammallahti: No Passing, No Xing. Traffic Regulations for Word Order. Pp. 225 - 233 in Lea Laitinen & Pirkko Nuolijärvi & Mirja Saari (eds.): Leikkauspiste. Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä. Suomi 158. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki 1991

068. Pekka Sammallahti: Iso Hirvi. Saamelainen tähtitaivas. Pp. 5 - 13 in Merja Karjalainen (ed.): Kielitieteellisiä muistoonpanoja 4. Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja 34. Oulu 1991

065. Pekka Sammallahti: The Saami Language. Past and Present. Pp. XXX - XXX in Dirmid R. F. Collis (ed.): Arctic Languages. An Awakening. Unesco, Vendome 1990

061. Pekka Sammallahti: A Linguist Looks at Saami Prehistory. Pp. 3 - 11 in Acta Borealia 1989:2. Tromsø 1989.

059. Pekka Sammallahti: Historical Phonology of the Uralic Languages. with Special Reference to Samoyed, Ugric, and Permic. pp. 478 - 554 in Denis Sinor (ed.): The Uralic Languages. Description, History and Foreign Influences. 1988

055. Pekka Sammallahti: Saamelaiset ja saamen kieli. Pp. 151 - 165 in Lappi 4. Saamelaisten ja suomalaisten maa. Arvi A. Karisto, Hämeenlinna 1985

054. Pekka Sammallahti: Muhtin fuomášahttimat nuppi stávvala vokálaid čállima birra oktasaš čállinvuogis. Pp. 68 - 74 in Maj-Lis Skaltje (ed.): Giella. Dutkan, dikšun ja oahpaheapmi. Dieđut 1985:2, Sámi Instituhtta 1985

053. Pekka Sammallahti: Die Definition von Sprachgrenzen in einem Kontinuum von Dialekten: die lappischen Sprachen und einige Grundfragen der Dialektologie. Pp. 149 - 158 in Wolfgang Veenker (ed.): Dialectologia Uralica. Otto Harrassowitz, Wiesbaden 1985

051. Pekka Sammallahti: The Phonology of the Guovdageaidnu dialect of North Saami: Some Notes. Pp. 136 - 152 in Bernt Brendemoen & Even Hovdhaugen & Ole Henrik Magga (eds.): Riepmočála. Essays in Honour of Knut Bergsland. Presented on the Occasion of his Seventieth Birthday. Oslo 1984

049. Pekka Sammallahti: So-Called Distant Assimilation. Pp. 285 - 286 in Péter Hajdú & László Honti (eds.): Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Bibliotheca Uralica 7. Akadémiai Kiadó, Budapest 1984

048. Pekka Sammallahti: Saamelaisten esihistoriallinen tausta kielitieteen valossa. Pp. 137 - 157 in Jarl Gallen (ed.): Suomen väestön esihistorialliset juuret. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utgivna av Finska Vetenskaps-Societeten. H 131. Helsinki 1984

047. Pekka Sammallahti: New Developments in Inari Saami Phonology. Pp. 303 - 310 in Péter Hajdu & László Honti (eds.): Studien zur phonologischen Beschreibung uralischer Sprachen. Bibliotheca Uralica 7. Akadémiai Kiadó, Budapest 1984

040. Pekka Sammallahti: Suomalaiset - saamelaiset. 16 p. in Seppo Aho & Leena Heikkola (eds.): Lapin plakaatista tilojen autioitumisen aikaan. Lapin historiaseminaari Rovaniemellä 8. - 9.6.1981. Oulu 1982

037. Pekka Sammallahti: On grade alternation and illative plural in Lappish. Finnisch-ugrische Forschungen XLIV: 110-113, Helsinki 1982

036. Pekka Sammallahti: Lappish (Saami) Hunting Terminology in an Historical Perspective. 7 p. In Åke Hultkrantz & Ørnulv Vorren (eds.): The Hunters. Their Culture and Way of Life. Oslo 1982

034. Pekka Sammallahti: Alattiojoen rakentamisen ympäristövaikutukset. 9 p. In Ilmo Massa (ed.): Energia, kulttuuri ja tulevaisuus. Tietolipas 89. Porvoo 1982

032. Pekka Sammallahti: The Teachings of Eskimo. Alaska Native Languages in Transition. Pp. 122 - 146 in Suomen Antropologi 4/1981, Helsinki 1981

029. Pekka Sammallahti: Introduction to the papers on vowel harmony. Pp. 3 - 7 in Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum. Turku 20-27. VII. 1980. Pars III. Turku 1980

028. Pekka Sammallahti: Diakroninen kielentutkimus Suomessa 1900-luvulla. Pp. 57 - 68 in Suomen kielitiede 1980-luvun kynnyksellä. Suomen kielitieteellisen yhdistyksen julkaisuja 4. Turku 1980

024. Pekka Sammallahti: Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. Virittäjä 2/1977: 119-136. Helsinki 1977

022. Pekka Sammallahti: Bridging the gap between two inchoative suffixes: -škande- and Lapp -škoatte-. Finnisch-ugrische Forschungen XLII: 192-194, Helsinki 1977

021. Pekka Sammallahti: Über das Vokalsystem des Urnordsamojedischen. Finnisch-ugrische Forschungen XLI: 86-112, Helsinki 1975

015. Pekka Sammallahti: Das samojedische Wörterverzeichniss. Pp. 420 - 422 in G.J. Stipa: Wörterverzeichnisse uralischer Sprachen aus einem Reisebericht vom Anfang des 19. Jahrhunderts, Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja 72. Helsinki 1973

010. Pekka Sammallahti: Etymologische Beiträge. Finnisch-ugrische Forschungen XXXIX: 76-79. Helsinki 1971

009. Pekka Sammallahti: Ehdotus norjanlapin länsimurteiden fonemaattiseksi transkriptioksi. Pp. 8 - 22 in Erkki Itkonen & Terho Itkonen & Mikko Korhonen & Pekka Sammallahti: Lapin murteiden fonologiaa. Castrenianumin toimitteita 1, Helsinki 1971

007. Pekka Sammallahti: Suomalais-ugrilainen kielentutkimus 1960-luvun Suomessa. Virittäjä 3/1970: 357-372. Helsinki 1970

004. Pertti J. Pelto - Martti Linkola - Pekka Sammallahti: The Snowmobile Revolution in Lapland. 42 p., Suomalais-ugrilaisen seuran aikakauskirja 69, Helsinki 1968

002. Martti Linkola - Leena Porkka - Pekka Sammallahti: Jokivarsien sato. Sodankylän luonnonniitty­taloutta. Pp. 213 - 228 in: Martti Linkola (ed.): Entinen Kemijoki. Tapiola 1968

 
 
Reviews
 

74. Pekka Sammallahti: Saamelaisten oikeuksista maahan ja veteen (Review of Kaisa Korpijaakko: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa). Pp. 188 - 190 in Kanava 3/1992, Forssa 1992

057. Pekka Sammallahti: Tutkimus pohjoissaamen fonologian alalta (Review of Tuomas Magga: Duration in the quantity of bisyllabics in the Guovdageaidnu Dialect of North Lappish). 12 p. Virittäjä 2/1985, Helsinki 1985

045. Pekka Sammallahti: Tervetullut lappologian käsikirja (Review of Mikko Korhonen: Johdatus lapin kielen historiaan). 7 p. Virittäjä 1/1982. Helsinki 1982

038. Pekka Sammallahti: Siperian samojedien entistä elämää (Review of Kai Donner: Siperian samojedien keskuudessa). 1 p. Virittäjä 2/1982

033. Pekka Sammallahti: Yleisen kielitieteen oppikirja (Review of Fred Karlsson: Johdatusta yleiseen kielitieteeseen). Pp. 311 - 312 in Virittäjä 3/1981, Helsinki 1981

027. Pekka Sammallahti: The morphology of Lappish nominal verb forms (Review of Mikko Korhonen: Die Konjugation im Lappischen II). Pp. 253 - 257 in Finnisch-ugrische Forschungen XLIII, Helsinki 1979

023. Pekka Sammallahti: Merkittävä teos viron fonologiasta (Review of Mati Hint: Eesti keele sõnafonoloogia I). Pp. 106 - 108 in Virittäjä 1/1977, Helsinki 1977

018. Pekka Sammallahti: Karjalan kalliopiirroksista (Review of J.A. Savvatejev: Risunki na skalah). Pp. 321 - 322 in Virittäjä 3/1974, Helsinki 1974

017. Pekka Sammallahti: Tutkimus lapin syntaksista (Review of Raija Bartens: Inarinlapin, merilapin ja luulajanlapin kaasussyntaksi). Pp. 388 - 398 in Virittäjä 4/1973, Helsinki 1973

011. Pekka Sammallahti: Viron uutta kielitiedettä (Review of several books). Pp. 87 - 91 in Virittäjä 1/1971. Helsinki 1971

006. Pekka Sammallahti: Kielihistoria ja generatiivi kielioppi (Review of Robert D. King: Historical Linguistics and Generative Grammar). Pp. 68 - 84 in Virittäjä 1/1970, Helsinki 1970

005. Pekka Sammallahti: Moottorikelkan taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Pohjolan Sanomat 1.7.1969

003. Pekka Sammallahti: Lappologian laajimpia ongelmia (review of Lapps and Norsemen in Olden Times). Pp. 225 - 228, Sananjalka 10, Turku 1968

 
Textbooks, courses, study aids
 

082. Pekka Sammallahti: Indeaksa. Pp 185 - 287 in Jovnna-ànde Vest, Synonymasátne­girji. Sámeoahpahusa juogus, Sámi lienaráđđehus, Anár 1994.

081. Pekka Sammallahti: Gramquiz. Basic Saami Structure and Vocabulary for Finnish Speakers. 20 lessons. Oulu 1994.

                         064. Pekka Sammallahti: Dihtorsánit. 63 p., Girjegiisá, Ohcejohka 1990

060. Pekka Sammallahti: Samiskt basordförråd (edited by Håkon Rydving). 52 p. FU Läromedel 17. Uppsala Universitet. Finsk-Ugriska Institutionen. Uppsala 1988. Second printing in 1994

050. Pekka Sammallahti: Suoma - sámi sátnelistu oahppagirjebargguid várás. 85 s. Kouluhallitus - Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984.

046. Pekka Sammallahti & Helena Valkeapää: 1400 sáni. Giellaoahppi sátnelistu: sámegiela 1400 dábáleamos sáni. Čohkken Pekka Sammallahti, sániid čilgen Helena Valkeapää. 39 p. Kouluhallitus - Valtion painatuskeskus, Helsinki 1984

042. Pekka Sammallahti & Matti Morottaja: Säämi - suoma - säämi škovlasänikirje. Inarinsaame - suomi - inarinsaame koulusanakirja. 214 p. Ráidu, Ruovttueatnan gielaid dutkanguovddaza sámegiel doaimmahusat 1, Helsset 1983

039. Pekka Sammallahti: Skuvlaterminologiija. Gaskaboddosaš coakkáldat. 184 p. Kouluhallitus - Valtion painatuskeskus, Helsinki 1982

026. Pekka Sammallahti: Saamen kielen ohjelmoitu taivutusoppi I: jaksot 1 - 5, kertaus. 103 p. (mimeograph). Oulu 1979.

016. Pekka Sammallahti: Keskeistä sanastoa. Pp. 123 - 169 in Mikko Korhonen & Jouni Mosnikoff & Pekka Sammallahti: Koltansaamen opas. Helsinki 1973

014. Jouni Mosnikoff & Pekka Sammallahti: Tekstejä. Pp. 99 - 121 in Mikko Korhonen & Jouni Mosnikoff & Pekka Sammallahti: Koltansaamen opas. Helsinki 1973

013. Pentti Aalto & Mirjam Karimus & Viljo Koivisto & Pekka Sammallahti: Mustalaiskielen ortografiakomitean mieitintö. Komiteanmietintö 1971:A27. Helsinki 1972

 
 
Translations
 

075. Lars Hætta ja Anders Bær: Usko ja elämä. Girjegiisá, Vaasa 1993

071. Nils-Aslak Valkeapää: Aurinko, isäni (Translation of Nils-Aslak Valkeapää: Beaivi, áhčážan). Dat os, Vasa 1992

063. ILO-konvenšuvdna nr. 169 eamiálbmogiid ja čearddalaš álbmogiid hárrái iešmearrideaddji riikkain (translation). Kommunaldepartementet. Orkanger, Juli 1990.

                         056. Pekka Sammallahti: Šiella 2. Divttat máilmmigirjjálašvuođas. Jår'galæd'dji Ås.       
                         1985.

052. Oula Näkkäläjärvi & Pekka Sammallahti (editors & translators): Šiella 1. Bihtát máilmmi­girjjálaš­vuodas. Jår'galæd'dji Ås. 1985 (Second, enlarged edition)

001. Oula Näkkäläjärvi & Pekka Sammallahti (editors & translators): Šiella 1. Pihtak mailmmikirjjalašvuodast. Helsinki 1966.

 
 
Others
 

117. Saami Poetry. Pp. 121-139 in Josef Timar – Inger-Mari Aikio Arianaick: This Beloved Homeland. Camera Poetica. Vienna 2009.

116. Mikä kulttuurissa on pysyvää. Kulttuurin tulevaisuusseminaari. Finnish Ministry of Education. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2009/02/Liitteet/Pekka_Sammallahti.pdf

098. Pekka Sammallahti: Humanismin avaruus. Pp. 99-100 in Kutsu OULUN YLIOPISTON kuudenteen tohtoripromootioon toukokuun 25. päivänä 2002. Oulu 2002

087. Pekka Sammallahti: Saamelaiset julkisuusmyllytyksessä. Pp. 400 - 403 in Kanava 6/1996.

078. Pekka Sammallahti: Kääntäjän jälkisanat. Pp. 164 - 168 in Lars Hætta ja Anders Bær: Usko ja elämä. Girjegiisá, Ohcejohka 1993

077. Pekka Sammallahti: Historia niin kuin se luetaan. Piirteitä kolttasaamelaisten vaiheista. Pp. 16 - 20 in Aamun koitto 19/1993 (Special issue: Indigenous Peoples. Published by Finnish Convent of Holy Sergey and Herman)

044. Pekka Sammallahti: Péter Hajdu 60-vuotias. 2 p. Virittäjä 4/1983, Helsinki 1983

043. Pekka Sammallahti: Israel Ruong 80-vuotias. 2 p. Virittäjä 3/1983, Helsinki 1983

041. Pekka Sammallahti: Tryggve Sköld 60-vuotias. 2 p. Virittäjä 3/1982, Helsinki 1982

035. Pekka Sammallahti: Koutokeinosta Unalakleetiin. Alaskan saamelaiset. 5 p. Tiede 2000 1/1982. Helsinki 1982

012. Pekka Sammallahti & Anja Nickul: Aabbâs säämas. 107 s. Kouluhallitus. Helsinki 1972 (Second edition 1975: Aabbâs. Jiä´nnkiõll 1.)

008. Jouni Kitti & Pekka Sammallahti: Kuinka käy saamelaisten? Helsingin Sanomat 30.5.1971

 
 
 
Back to Top