Portfolio

Click a Thumbnail Image to View Larger Version

 

ceramic vessel
 
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
Siamese Vessel, salmon print
 
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
 
ceramic vessel
 
Jim working on ceramic vessel and finished product.
 
ceramic vessel
 
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
four tier vessel- covered in salmon decoration
 
Ceramic vessel six
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
ceramic vessel
 
Back to Top